ตรวจงานและให้คำแนะนำ (21/08/62)

วันที่ 21 สิงหาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วยนายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.ส่วนฯสัตว์ป่า ได้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าตรวจสอบ วางแผน ให้คำแนะนำ ในเรื่องการจัดการดูแลสัตว์ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก  อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายมนตรี แข็งเขตการณ์ หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมด้วย นายสัตวแพทย์หญิง ลักขณา ประสิทธิ์ชัย และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมสัตว์ภายในสวนสัตว์บึงฉวาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุสัตว์เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติได้ในอนาคต