ประชุมประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (19/08/62)

วันที่ 19 สิงหาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนอุทยานแห่งชาติสีเขียวระดับพื้นที่ ร่วมด้วย ผอ.ส่วนอุทยานฯ และผู้แทนคณะกรรมการฯ  ในการเข้าร่วมตรวจการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการตรวจประเมินดังกล่าว เป็นการดำเนินการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green  National Park) ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้อุทยานแห่งชาติต่างๆ ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงอุทยานฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียว เช่น มีมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนอุทยานแห่งชาติสีเขียวระดับพื้นที่ ร่วมตรวจการประเมินฯ