ให้การต้อนรับที่ปรึกษา รมว.ทส. (14/08/62)

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ พร้อมด้วย นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 และผอ.ส่วนฯ,หน.กลุ่มฯ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ให้การต้อนรับ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. ในการเป็นประธานพิธีเปิดงาน"Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขอนุรักษ์" "ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว" ตามหลัก"BEDO'S Concept" เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายขยายการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ร่วมด้วย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ทส. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน กลุ่มมวลชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี