ร่วมรับเสด็จ (8/08/62)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ สนามบินค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี