ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (26/7/62)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ พร้อมด้วย นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 และ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการ เป็นประธานโครงการชาวประชาร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ร่วมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงฯ นายศักดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และคณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการในสังกัด ทส.,  นายพชรพง ทุมมาศ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี  นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5  นายธีรพล ศรีโมรา ผอ. สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ คือต้นรวงผึ้ง พร้อมกับพี่น้องประชาชน นักเรียน และกลุ่มมวลชน ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ในพื้นที่ 4 ไร่โดยมีการปลูกต้นไม้จำนวน 490 ต้น เช่นต้น รวงผึ้ง, ยางนา,มะเกลือ,ตะเคียนทอง, และกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกจำนวน 30,000 กล้า ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี