พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ (14 /07/62)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมี ผอ. ส่วนฯ, หน. กลุ่มฯ/ศูนย์ฯ, และคณะเจ้าหน้าที่  สบอ. (บ้านโป่ง) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมวิหคเหิร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี