ให้การต้อนรับอธิบดี และ ร่วมรับเสด็จ (14/07/62)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ,หน.กลุ่มฯ/ศูนย์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ให้การต้อนรับ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ในการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานฯ เพื่อการเตรียมการรอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนพิเศษบ้านไล่โว่ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  จากนั้นในเวลา เวลา 14.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ พร้อมด้วยนายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนราษฎร และมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน และทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึก ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนพิเศษบ้านไล่โว่ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (เป็นการส่วนพระองค์) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผอ. ส่วนฯ หน.กลุ่มฯ /ศูนย์ฯ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) ร่วมรับเสด็จ

?