ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จ (3/07/62)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนบ้านไล่โว่ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (เป็นการส่วนพระองค์) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผอ.ส่วนฯสัตว์ป่า หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ฯ พร้อมทั้งส่วนราชการประจำจังหวัดกาญจนบุรีและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม