ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่า (28/06/62)

วันที่ 28 มิถุนายน 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ท้องที่จังหวัดราชบุรี โดยมี พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ ร่วมด้วย ผอ.ส่วนฟื้นฟูฯ  ผอ.ส่วนฯต้นน้ำ ผอ.ส่วนฯ สัตว์ป่า และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี