ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่า (27/06/52)

วันที่ 27 มิถุนายน 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พอ.สมจิตร คำประพันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ร่วมด้วย ผอ.ส่วนฟื้นฟูฯ  ผอ.ส่วนฯต้นน้ำ ผู้แทน ผอ.ส่วนอุทยานฯ และ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สบอ.3(บ้านโป่ง) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี