ถวายพระพรชัยมงคล (29 พค.62)

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ผอ.ส่วนฯ หน.กลุ่มฯ/ศูนย์ และคณะเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมวิหคเหิร สบอ.3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี