รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (27/05/62)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯพร้อมด้วยนายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  ในการเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมเยียนราษฎร ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (เป็นการส่วนพระองค์) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผอ. ส่วนฯ หน.กลุ่มฯ /ศูนย์ฯ   ผอ.สำนักสนองงานพระราชดําริ  หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ  หน.อุทยานแห่งชาติฯ  หน.สายตรวจฯ สบอ.3 และเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) ร่วมรับเสด็จ ในการนี้ อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาลาวะ เช่น แปลงสาธิตปลูกยางนาเพื่อการเพาะเห็ด  แปลงปลูกไม้ป่ากินได้ และโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน