จัดสอบพนักงานราชการ 12/พค./2562

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ในฐานะหัวหน้าสนามสอบ ได้ตรวจติดตามการจัดการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ณ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 1  ทรงพลวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดยตำแหน่ง พนักงานราชการที่สอบในครั้งนี้  ประกอบไปด้วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ, และตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ซึ่งผลการจัดสอบฯ ดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ในฐานะหัวหน้าสนามสอบ ได้ตรวจติดตามการจัดการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ณ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 1  ทรงพลวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดยตำแหน่ง พนักงานราชการที่สอบในครั้งนี้  ประกอบไปด้วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ, และตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ซึ่งผลการจัดสอบฯ ดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี