ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการทำหมันลิง (1/04/62)

วันที่ 1 เมษายน 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน การทำหมันลิง ที่คลินิกสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผล โครงการแก้ไขปัญหาลิงรบกวนประชาชน นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีนายวัลลภ พิสุทธิ์พิเชษฐ์ ผอ.ส่วนฯสัตว์ป่า และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำตรวจผลการปฏิบัติงาน ณ คลินิกสัตว์ป่าเขาประทับช้าง  สบอ.3 (บ้านโป่ง) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี