กิจกรรม "ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก" (28/03/62)

วันที่ 28 มีนาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ลด คัดแยกขยะมูลฝอย  และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก"  ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรฯ กรมอุทยานฯ ในการรณรงค์ การลดใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยมี ผอ. ส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และคณะเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี