ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน (06/03/62)

วันที่ 6 มีนาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามของกรมอุทยานฯ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่ ประกอบด้วย

1.อุทยานแห่งชาติไทรโยค

2.สถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค

3.สถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ

4.ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง

5.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ากาญจนบุรี

6.ศูนย์สาธิตการควบคุมไฟป่า

7.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ

8.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

ทั้งนี้การตรวจเยี่ยมดังกล่าวเป็นการให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  รวมทั้งได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน  และทำให้ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ ผอ.สบอ.3 ยังได้มอบเสบียงอาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ด้วย