ประชุมหน่วยงาน (1/03/62)

วันที่ 1 มีนาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานปฏิบัติงานในภาคสนามของกองกำลังสุรสีห์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 1/2562) ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่  9  จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพลตรีฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เป็นประธานการประชุม