วันรณรงค์ให้ปลอดสารพิษจากไฟป่า (25/02/62)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย นายชัชวาล ศิริสมบัติ ผอ.ส่วนฯไฟป่า เจ้าหน้าที่ส่วนฯไฟป่า และเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) ดำเนินการจัดงาน "24 กุมภาพันธ์  วันรณรงค์ให้ปลอดสารพิษจากไฟป่า" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันไฟป่า นิทรรศการการอนุรักษ์ป่าไม้-สัตว์ป่าและการป้องกันไฟป่า กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัลด้านการป้องกันไฟป่า กิจกรรมการแจกรางวัล การแสดงดนตรีด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้-สัตว์ป่าและป้องกันไฟป่า จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ  โดยมี ผอ. ส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) รวมทั้ง ส่วนราชการต่างๆ ทหาร-ตำรวจ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มมวลชนและนักเรียน เข้าร่วมงานประมาณ 700 คน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ป่าไม้  และตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการไฟป่า หันมาให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันไฟป่าต่อไป