เข้าร่วมงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์ฯ (08/02/62)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เข้าร่วมงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นประธาน และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ เข้าร่วมงาน สำหรับการจัดงานดังกล่าวก็เพื่อแสดงความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการกู้ชีพกู้ภัยของกรมอุทยานฯ รวมทั้งการบูรณาการงานด้านเครือข่าย การกู้ชีพ กู้ภัย ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในงานมีกิจกรรมการสาธิตการกู้ภัย กิจกรรมการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ การสวนสนาม การปล่อยขบวนรถกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา