ประชุมคณะกรรมการ (7/02/62)

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ โดยมี ผอ.ส่วนอุทยานฯ,สัตว์ป่าฯ,ฟื้นฟูฯ และหัวหน้าอุทยานฯ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิหคเหิร สบอ. 3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี