รับเสด็จ (28/01/62)

วันที่ 28 มกราคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวถวายรายงานภารกิจ โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติฯของกรมอุทยานฯ ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผอ.สํานักสนองงานพระราชดําริ กรมอุทยานฯ นายวิเชียร ชิณวงษ์ หน.เขตฯทุ่งใหญ่  ร่วมด้วย ผอ.ส่วนฯพระราชดำริ, ผอ.ส่วนฯสัตว์ป่า และคณะเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) ร่วมรับเสด็จฯ