ร่วมประชุมการตรวจราชการ (25/01/62)

วันที่ 25 มกราคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย ผอ. ส่วนฯ และเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and progress Reviews) เขตตรวจราชการที่ 1, 2,3 และ 4 (ภาคกลาง) โดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจขอบเขตแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และเพื่อรับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานในพื้นที่