เปิดอบรม รสทป. (24/01/62)

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตามแนวพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายพงศ์พยัคฆ์  ศรียา ผอ. ส่วนประสานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เข้ารับการอบรม 120 คน ณ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ในพื้นที่ สามารถประสานงาน และร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่อไป